Външна реклама

Външната реклама е един от най-разпространените и най-ефективните видове реклама, благодарение на големия си размер и възможността за нетрадиционни дизайнерски решения. Тя е подходяща за всички видове продукти и успява да въздейства на голяма аудитория за кратко време, превръщайки се във важна част от комплексна рекламна кампания